Så hjälper du ditt barn att lyckas med ljud och bokstäver.

Alla kan lära sig läsa! Med hjälp av Bodil Andersson Rack, legitimerad logoped med erfarenhet av arbete med läs- och skrivsvårigheter, får du vägledning och övningar så att du tillsammans med ditt barn kan upptäcka bokstävernas spännande värld.

DVD:n innehåller även en 10 minuter lång film för föräldrar med annat modersmål än svenska. Filmen betonar vilken fantastisk tillgång det är att vara tvåspråkig och hur man på bästa sätt stöttar sitt barn språkutveckling.
Producerat för föreningen Kod-Knäckarna 2010. (1×40+10 min)