Bästa bokstaven är serien där varje bokstav får ett eget program i en enda härlig kärleksförklaring. Barn pysslar, klämmer på och leker med bokstavsljuden. Det här är vägen till att knäcka läskoden! Animerade bokstavsljudssketcher hyllar bokstäverna än mer.